18:34:51 - شنبه 5 اکتبر 2019
اعتراض مردم روستاهای اطراف قوطورداغی به دفع غیراصولی پسماند زباله
اعتراض مردم روستاهای اطراف قوطورداغی به دفع غیراصولی پسماند زباله video_2019-10-05_21-56-53 معترضان می‌گویند اسنادی دارند که نشان می‌دهد این زباله‌ها موجب شده کودکان و سالمندان به سرطان مبتلا شوند.

اعتراض مردم روستاهای اطراف قوطورداغی به دفع غیراصولی پسماند زباله
video_2019-10-05_21-56-53
معترضان می‌گویند اسنادی دارند که نشان می‌دهد این زباله‌ها موجب شده کودکان و سالمندان به سرطان مبتلا شوند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH