خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
19/10/05 18:36
شناسه خبر : 5036

تداوم مخدوش کردن تابلوی های اسامی بومی و قدیمی تورکی اورمیه توسط تروریست‌های مهاجر کرد

تداوم مخدوش کردن تابلوی های اسامی بومی و قدیمی تورکی اورمیه توسط تروریست‌های مهاجر کرد گروه‌هایی از تروریسم کُرد تابلوی”قویون کؤرپوسو” و “دوشابچی خانا” را مخدوش کرده اند. پیشتر گروه های تروریستی از طریق کانال ها و گروهای منتسب به خود بارها از اقلیت مهاجر کُرد خواسته اند تابلوی های اسامی بومی و قدیمی تورکی […] ...

تداوم مخدوش کردن تابلوی های اسامی بومی و قدیمی تورکی اورمیه توسط تروریست‌های مهاجر کرد


گروه‌هایی از تروریسم کُرد تابلوی”قویون کؤرپوسو” و “دوشابچی خانا” را مخدوش کرده اند.

پیشتر گروه های تروریستی از طریق کانال ها و گروهای منتسب به خود بارها از اقلیت مهاجر کُرد خواسته اند تابلوی های اسامی بومی و قدیمی تورکی نصب شده را تخریب نمایند.