خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
19/10/05 18:41
شناسه خبر : 5042

شعارهای اعتراضی طرفداران تراکتور آذربایجان؛ “آذربایجان وار اولسون _ لیسانی آزاد اولسون”

شعارهای اعتراضی طرفداران تراکتور آذربایجان؛ “آذربایجان وار اولسون _ لیسانی آزاد اولسون” طرفداران تیم تراکتور آذربایجان در بازی دیروز تیم “تراکتور_پارس جنوبی” با سر دادن شعار ضمن محکومیت حکم ناعادلانه اخیر دادگاه تجدید نظر اردبیل خواستار آزادی بی قید و شرط عباس لسانی فعال سرشناس تورک آذربایجانی گردیدند. گفتنی است شعبه یک دادگاه تجدید نظر […] ...

شعارهای اعتراضی طرفداران تراکتور آذربایجان؛ “آذربایجان وار اولسون _ لیسانی آزاد اولسون”

طرفداران تیم تراکتور آذربایجان در بازی دیروز تیم “تراکتور_پارس جنوبی” با سر دادن شعار ضمن محکومیت حکم ناعادلانه اخیر دادگاه تجدید نظر اردبیل خواستار آزادی بی قید و شرط عباس لسانی فعال سرشناس تورک آذربایجانی گردیدند.

گفتنی است شعبه یک دادگاه تجدید نظر اردبیل به ریاست ” ناصر عتباتی “دادستان پیشین و مدیرکل فعلی دادگستری استان اردبیل حکم ٨ سال حبس تعزیری “عباس لسانی” فعال سیاسی سرشناس تورک را به ۱۵ سال افزایش داد.

🚩 آذربایجان وار اولسون
لیسانی آزاد اولسون