11:40:01 - پنج‌شنبه 10 اکتبر 2019
اعلام حمایت آذربایجان شمالی از ترکیه
اعلام حمایت آذربایجان شمالی از ترکیه ارتش آذربایجان شمالی با انتشار بیانیه ای ضمن حمایت از عملیات ضد تروریستی ارتش ترکیه در شرق فرات سوریه، اعلام کرد ارتش آذربایجان شمالی آماده هرگونه همکاری با ارتش ترکیه می باشد.

اعلام حمایت آذربایجان شمالی از ترکیه

ارتش آذربایجان شمالی با انتشار بیانیه ای ضمن حمایت از عملیات ضد تروریستی ارتش ترکیه در شرق فرات سوریه، اعلام کرد ارتش آذربایجان شمالی آماده هرگونه همکاری با ارتش ترکیه می باشد.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH