10:18:46 - یکشنبه 13 اکتبر 2019
نوزدهم مهرماه سالروز تهاجم تروریسم کُردی به اورمیه
نوزدهم مهرماه سالروز تهاجم تروریسم کُردی به اورمیه به تاریخ نوزدهم مهرماه سال ۵۹ شمسی، مردم اورمیه در کنار هم برای جلوگیری از اشغال شهر و قتل عام اهالی در کنار ارتش و بسیج و به فرماندهی شهید باکری شهردار وقت و مرحوم حسنی امام جمعه وقت در برابر گردانهای تا بن دندان مسلح تروریسم […]

نوزدهم مهرماه سالروز تهاجم تروریسم کُردی به اورمیه

به تاریخ نوزدهم مهرماه سال ۵۹ شمسی، مردم اورمیه در کنار هم برای جلوگیری از اشغال شهر و قتل عام اهالی در کنار ارتش و بسیج و به فرماندهی شهید باکری شهردار وقت و مرحوم حسنی امام جمعه وقت در برابر گردانهای تا بن دندان مسلح تروریسم کردی ایستادگی و مقاومت کردند.

گردانهایی که در اردوگاههای پارتیزانی ابرقدرتها آموزش دیده و به انواع تجهیزات و ادوات مجهز شده بودند.

ماجرا از این قرار بود که بعد از شکست نقشه های شوم سران تروریسم کردی در سولدوز (نقده) و پشتیبانی اورمیه از این شهر، آنها به فکر اشغال اورمیه افتاده بودند و در تاریخ نوزده مهرماه سال ۵۹ با سه گردان از ورزیده ترین نیروهای خود از طریق منطقه طرزیلو و بند به شهرمان اورمیه یورش برده و درگیری ها را تا خیابان برق و محله دره چایی نیز کشاندند اما این مقاومت و ایستادگی مردم در کنار هم بود که باعث شد تروریست‌ های کردی با ۱۵۰ کشته و دست از پا درازتر اورمیه را ترک کنند.

اورمیه در این مقاومت تاریخی ۲۲ تن از بهترین و شجاعترین فرزندانش را به عنوان شهید راه وطن در صفحات تاریخ ثبت کرد.

همین تروریسم کردی است که اکنون نیز در جای جای خاک آذربایجان و خاک متعلق به ترکها دست به ترور میزند و زیاده خواهی او تمامی ندارد. در نتیجه باید دست زیاده خواهی تروریسم کردی را قطع کرد تا به جنگ بی پایان، پایانی باشد.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH