10:25:27 - یکشنبه 13 اکتبر 2019
آیدین سلیمانلی؛ شطرنج باز 14 ساله آذربایجانی در رقابت های جوانان جهان در هندوستان، قهرمان جهان شد.
آیدین سلیمانلی؛ شطرنج باز 14 ساله آذربایجانی در رقابت های جوانان جهان در هندوستان، قهرمان جهان شد. قهرمانی آیدین سلیمانلی در حالی به دست آمد که او در فینال رقیب خود از قزاقستان را شکست داد. او با کسب عنوان قهرمانی موفقیت تاریخی را برای کشورش رقم زد. پرزیدنت الهام علی اوف کسب مقام نخست […]

آیدین سلیمانلی؛ شطرنج باز 14 ساله آذربایجانی در رقابت های جوانان جهان در هندوستان، قهرمان جهان شد.
قهرمانی آیدین سلیمانلی در حالی به دست آمد که او در فینال رقیب خود از قزاقستان را شکست داد.

او با کسب عنوان قهرمانی موفقیت تاریخی را برای کشورش رقم زد.

پرزیدنت الهام علی اوف کسب مقام نخست جهان را به آیدین سلیمانلی تبریک گفت.

سلیمانی در سن 12 سالگی نیز عنوان قهرمانی نوجوانان اروپا در گروه پسران را کسب کرده بود.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH