8:09:44 - سه شنبه 15 اکتبر 2019
پناهنده شدن مجری شبکه خبر به کشور انگلستان
پناهنده شدن مجری شبکه خبر به کشور انگلستان اسماعیل فلاح مجری دو تابعیتی شبکه خبر ، پناهنده و ساکن انگلیس شد.

پناهنده شدن مجری شبکه خبر به کشور انگلستان

اسماعیل فلاح مجری دو تابعیتی شبکه خبر ، پناهنده و ساکن انگلیس شد.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH