8:12:57 - سه‌شنبه 15 اکتبر 2019
کشته شدن چهار عضو حشدالشعبی در شمال عراق
کشته شدن چهار عضو حشدالشعبی در شمال عراق بر اثر انفجار در یک منزل مسکونی در روستای «السلام» شهر تکریت مرکز استان صلاح الدین 4 نفر از افراد حشدالشعبی از جمله یک مسئول مهندسی نظامی در این گروه کشته شدند.

کشته شدن چهار عضو حشدالشعبی در شمال عراق

بر اثر انفجار در یک منزل مسکونی در روستای «السلام» شهر تکریت مرکز استان صلاح الدین 4 نفر از افراد حشدالشعبی از جمله یک مسئول مهندسی نظامی در این گروه کشته شدند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH