15:08:40 - دوشنبه 21 اکتبر 2019
برخورد خشونت‌آمیز مامورین حکومت علیئو با زنان معترض
برخورد خشونت‌آمیز مامورین حکومت علیئو با زنان معترض در ادامه تظاهرات اعتراضی مردم آذربایجان شمالی بر علیه فساد حکومتی ائلهام علیئو، گروه‌هایی از مدافعان حقوق زنان به این اعتراضات پیوستند. در هجوم سرکوب‌گران حکومتی به این تجمعات تعداد زیادی از معترضین زخمی و چندین زن نیز بازداشت شدند.

برخورد خشونت‌آمیز مامورین حکومت علیئو با زنان معترض

در ادامه تظاهرات اعتراضی مردم آذربایجان شمالی بر علیه فساد حکومتی ائلهام علیئو، گروه‌هایی از مدافعان حقوق زنان به این اعتراضات پیوستند.

در هجوم سرکوب‌گران حکومتی به این تجمعات تعداد زیادی از معترضین زخمی و چندین زن نیز بازداشت شدند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH