7:58:17 - جمعه 22 سپتامبر 2017
پرچم تورکمن های عراق و آزربایجان جنوبی در تبریز به اهتزاز در آمد
به گزارش خبرگزاری 50 میلیون منصوبان تشکیلات گاموح پرچم تورکمن های عراق و پرچم آزربایجان جنوبی در تبریز به اهتزاز درآوردند. گفتنی است به اهتزاز درآوردن پرچم تورکمن های عراق و آذربایجان جنوبی در تبریز حمایت مردم آذربایجان جنوبی از تورکمن های عراق را در جهت سیاست های نامشروع اقلیم کرد که بارها مورد تذکر […]

به گزارش خبرگزاری 50 میلیون منصوبان تشکیلات گاموح پرچم تورکمن های عراق و پرچم آزربایجان جنوبی در تبریز به اهتزاز درآوردند.

گفتنی است به اهتزاز درآوردن پرچم تورکمن های عراق و آذربایجان جنوبی در تبریز حمایت مردم آذربایجان جنوبی از تورکمن های عراق را در جهت سیاست های نامشروع اقلیم کرد که بارها مورد تذکر کشورهای همسایه ازجمله ترکیه تاکید شده صورت گرفته است.

 

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH