7:36:00 - دوشنبه 28 اکتبر 2019
جلسه گرامی‌داشت یاد و خاطره شهید غلامرضا امانی در استانبول برگزار شد.
جلسه گرامی‌داشت یاد و خاطره شهید غلامرضا امانی در استانبول برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این جلسه در مورد برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم بزرگداشت شهدای آذربایجان‌جنوبی در استانبول، به گفتگو و رایزنی پرداختند.

جلسه گرامی‌داشت یاد و خاطره شهید غلامرضا امانی در استانبول برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این جلسه در مورد برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم بزرگداشت شهدای آذربایجان‌جنوبی در استانبول، به گفتگو و رایزنی پرداختند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH