9:14:48 - دوشنبه 28 اکتبر 2019
شکشتن رکورد جهانی غواصی بدون پالت زنان توسط غواص ترکیه ای و احترام نظامی وی
شکشتن رکورد جهانی غواصی بدون پالت زنان توسط غواص ترکیه ای و احترام نظامی وی شاهقه ارجمن با غواصی بدون پالت در یکی غارهای مرسین ترکیه به عمق بیش از 90 متر، رکورد جهانی زنان در این زمینه را شکست. منبع: خبرگزاری آناتولی

شکشتن رکورد جهانی غواصی بدون پالت زنان توسط غواص ترکیه ای و احترام نظامی وی

شاهقه ارجمن با غواصی بدون پالت در یکی غارهای مرسین ترکیه به عمق بیش از 90 متر، رکورد جهانی زنان در این زمینه را شکست.

منبع: خبرگزاری آناتولی

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH