13:15:20 - چهارشنبه 30 اکتبر 2019
#اسگر_سلامی ، هنگام تلاوت قرآن در بازی تیراختور آزربایجان و استقلال وزارت ورزش ❗️
#اسگر_سلامی ، هنگام تلاوت قرآن در بازی تیراختور آزربایجان و استقلال وزارت ورزش ❗️ 📝به یاد داشته باشید که این بازی را شبکه‌های آلمانی و تورکیه‌ای پوشش می‌دهند و تصاویر این بازی ، جهانی خواهد شد. ❗️

#اسگر_سلامی ، هنگام تلاوت قرآن در بازی تیراختور آزربایجان و استقلال وزارت ورزش ❗️


📝به یاد داشته باشید که این بازی را شبکه‌های آلمانی و تورکیه‌ای پوشش می‌دهند و تصاویر این بازی ، جهانی خواهد شد. ❗️

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH