20:36:18 - چهار شنبه 30 اکتبر 2019
بنر هواداران شیرازی تیراختور برای مصاف با استقلال❤️
بنر هواداران شیرازی تیراختور برای مصاف با استقلال❤️ 🔺۱۷۰۰کیلومتر به عشق شهدا و تیراختور👌

بنر هواداران شیرازی تیراختور برای مصاف با استقلال❤️

🔺۱۷۰۰کیلومتر به عشق شهدا و تیراختور👌

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH