20:38:53 - چهارشنبه 30 اکتبر 2019
استفاده از شش دوربین برای پخش دیدار تیراختور آزربایجان و استقلال توهین به هواداران تیراختور است
استفاده از شش دوربین برای پخش دیدار تیراختور آزربایجان و استقلال توهین به هواداران تیراختور است 🔺صدا و سیمای تبریز با غرور اعلام کرده است برای جلب رضایت هواداران تیراختور دیدار این تیم با استقلال با استفاده از کادر حرفه ای و شش دوبین پوشش داده خواهد شد! این نوعی دهن کجی و توهین به […]

استفاده از شش دوربین برای پخش دیدار تیراختور آزربایجان و استقلال توهین به هواداران تیراختور است

🔺صدا و سیمای تبریز با غرور اعلام کرده است برای جلب رضایت هواداران تیراختور دیدار این تیم با استقلال با استفاده از کادر حرفه ای و شش دوبین پوشش داده خواهد شد! این نوعی دهن کجی و توهین به هواداران تیراختور است نه خدمت به پرشور ها، چرا که فراهم کردن این امکانات تنها برای این بازی نشان میدهد این کار بخاطر پخش سراسری و خدمت به استقلال است اگر خدمت به مردم آزربایجان را میخواهد واحد سیار جدید را هرچه سریع تر تهیه کنید تا تمام بازی ها با کیفیت عالی پخش شود نه فقط وقتی رقبا دردانه های پایتخت هستند

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH