21:42:47 - پنج‌شنبه 31 اکتبر 2019
تبلور فرهنگ آریایی پارسیان در استادیوم آزادی طهران
تبلور فرهنگ آریایی پارسیان در استادیوم آزادی طهران 💢 کل استادیوم به مادرم فحاشی کرد خطیبی؛ سرمربی ماشین‌سازی آذربایجان: کل استادیوم به مادرم فحاشی کرد. اگر فدراسیون برخورد نکند، از آنها نمی‌گذرم و حلال نمی‌کنم. دو فرزند مادرم شهید شده‌اند و اگر در ایران امنیت داریم، به خاطر خون شهداست. امیدوارم تاج و فدراسیون حداقل […]

تبلور فرهنگ آریایی پارسیان در استادیوم آزادی طهران

💢 کل استادیوم به مادرم فحاشی کرد

خطیبی؛ سرمربی ماشین‌سازی آذربایجان:

کل استادیوم به مادرم فحاشی کرد. اگر فدراسیون برخورد نکند، از آنها نمی‌گذرم و حلال نمی‌کنم.

دو فرزند مادرم شهید شده‌اند و اگر در ایران امنیت داریم، به خاطر خون شهداست. امیدوارم تاج و فدراسیون حداقل به خاطر اسم شهدا جواب این هوادارانی که فحاشی کردند را بدهند و جلوی آن را بگیرند، در غیر این صورت حلال نمی‌کنم.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH