9:38:07 - یکشنبه 3 نوامبر 2019
پخش زنده مصاحبه آقای ارسلان چهرگانی با موضوع :جایگاه رئالیسم و لیبرالیسم در حرکت ملی آزربایجان جنوبی یکشنبه ساعت ۲۲:۳۰به وقت تبریز
پخش زنده مصاحبه آقای ارسلان چهرگانی با موضوع :جایگاه رئالیسم و لیبرالیسم در حرکت ملی آزربایجان جنوبی یکشنبه ساعت ۲۲:۳۰به وقت تبریز www.youtube.com/channel/UCMqqf0ibr4ZOTpTQIcQMZTA www.facebook.com/50000000ButovAzerbaycanXeberAjansi/ https://telegram.me/Ellimilyon/44072

پخش زنده مصاحبه آقای ارسلان چهرگانی با موضوع :جایگاه رئالیسم و لیبرالیسم در حرکت ملی آزربایجان جنوبی
یکشنبه ساعت ۲۲:۳۰به وقت تبریز

www.youtube.com/channel/UCMqqf0ibr4ZOTpTQIcQMZTA
www.facebook.com/50000000ButovAzerbaycanXeberAjansi/
https://telegram.me/Ellimilyon/44072

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH