9:49:16 - یکشنبه 3 نوامبر 2019
مدیرعامل ‏باشگاه پیروزی: تماشاگران نمی‌دانستند مادر رسول خطیبی مادر دو شهید است.
مدیرعامل ‏باشگاه پیروزی: تماشاگران نمی‌دانستند مادر رسول خطیبی مادر دو شهید است. 👈 یعنی با استدلال مدیرعامل پیروزی، فحش دادن به بقیه مادران آزاد است و لازم است تمامی تیم‌های رقیب این تیم قبل از بازی، مشخصات اعضای خانواده خود، علی‌الخصوص داشتن عضو شهید از خانواده را اعلام نمایند تا تماشاگران بی‌فرهنگشان بتوانند به راحتی […]

مدیرعامل ‏باشگاه پیروزی: تماشاگران نمی‌دانستند مادر رسول خطیبی مادر دو شهید است.

👈 یعنی با استدلال مدیرعامل پیروزی، فحش دادن به بقیه مادران آزاد است و لازم است تمامی تیم‌های رقیب این تیم قبل از بازی، مشخصات اعضای خانواده خود، علی‌الخصوص داشتن عضو شهید از خانواده را اعلام نمایند تا تماشاگران بی‌فرهنگشان بتوانند به راحتی به سایر بازیکنان و مربیانی که عضو شهید در خانواده خود ندارند، فحش داده و بی‌احترامی کنند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH