9:57:11 - یکشنبه 3 نوامبر 2019
بودجه مخفی پنتاگون به ۷۶ میلیارد دلار رسید.
بودجه مخفی پنتاگون به ۷۶ میلیارد دلار رسید. در لایحه بودجه سال آینده وزارت دفاع آمریکا، میزان بودجه مخفی پنتاگون با رشد ۶ درصدی به حدود ۷۶ میلیارد دلار رسیده است.

بودجه مخفی پنتاگون به ۷۶ میلیارد دلار رسید.

در لایحه بودجه سال آینده وزارت دفاع آمریکا، میزان بودجه مخفی پنتاگون با رشد ۶ درصدی به حدود ۷۶ میلیارد دلار رسیده است.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH