10:02:20 - یکشنبه 3 نوامبر 2019
تروریست پروران مجلس اسلامی و تعددی به تماشاگران تراختور .
تروریست پروران مجلس اسلامی و تعددی به تماشاگران تراختور . پیه ای دیگر بر تن حسین زاده 📍تذکر تعدادی از نمایندگان به وزیر ورزش و جوانان پیرامون محکومیت اتفاقات اخیر ورزشگاه تبریز ◻️ جالب است که همه امضا کنندگان این نامه در رویکردهای پیشین خود آتش بیار این معرکه هستند. 📝 از نظر این نمایندگان […]

تروریست پروران مجلس اسلامی و تعددی به تماشاگران تراختور .

پیه ای دیگر بر تن حسین زاده

📍تذکر تعدادی از نمایندگان به وزیر ورزش و جوانان پیرامون محکومیت اتفاقات اخیر ورزشگاه تبریز

◻️ جالب است که همه امضا کنندگان این نامه در رویکردهای پیشین خود آتش بیار این معرکه هستند.

📝 از نظر این نمایندگان که عبدالکریم حسین زاده نیز طبق معمول آرتیست جریانات اینچنینی است ، حمایت از گروههای تروریستی ، حرکتی انسانی!! و بشردوستانه است اما سلام نظامی به شهدای مرزبانی و جبهه مبارزه با تروریسم کردی اقدامی وحدت شکنانه و تحریک قومی است …

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH