10:03:50 - یکشنبه 3 نوامبر 2019
تبریز با نام شهر اولین ها شناسانده می شود
ولی اگر اوضاع نا بسامان آن را با چشمان حقیقت ببینی آن زمان در می یابی که اوضاع این شهر وخیم تر از آن است که گفته می شود. کارتون خوابی ٫ بیکاری جوانان و زباله گردی پیر مردان و پیر زنان هر روز بیشتر می شود شهرداري تبريز همچنان خود را بخواب عمیق زده […]

ولی اگر اوضاع نا بسامان آن را با چشمان حقیقت ببینی آن زمان در می یابی که اوضاع این شهر وخیم تر از آن است که گفته می شود.

کارتون خوابی ٫ بیکاری جوانان و زباله گردی پیر مردان و پیر زنان هر روز بیشتر می شود
شهرداري تبريز همچنان خود را بخواب عمیق زده تا این معضل اجتماعی را نبیند و حالا که فصل سرما در راه است حتی گرمخانه ایی برای کارتون خواب‌ها نیست که خیر خواهان به این بی سر پناهان کمک کند.
حال تو حدیث مفصل بخوان از این مجمل که رژیم مرکزگرای فارس مدار چه بر سر پایتخت ازربایجان آورده است.

تبريز جاده الگولی _ايستگاه متروي سهند

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH