10:08:23 - یکشنبه 3 نوامبر 2019
بر اساس گزارشهای رسیده هادی عباسپور یکی از نیروهای اطلاعات شهرستان خوی می باشد که با نام خبرنگار و فعال فضای مجازی به دنبال شناسایی فعالین مدنی آذربایجان است.
بر اساس گزارشهای رسیده هادی عباسپور یکی از نیروهای اطلاعات شهرستان خوی می باشد که با نام خبرنگار و فعال فضای مجازی به دنبال شناسایی فعالین مدنی آذربایجان است. او با پرونده سازی بر علیه فعالان مدنی آذربایجان در دستگیری و زندانی شدن آنها دست به هر جنایتی می زند از تمامی فعالان در خواست […]

بر اساس گزارشهای رسیده هادی عباسپور یکی از نیروهای اطلاعات شهرستان خوی می باشد که با نام خبرنگار و فعال فضای مجازی به دنبال شناسایی فعالین مدنی آذربایجان است.

او با پرونده سازی بر علیه فعالان مدنی آذربایجان در دستگیری و زندانی شدن آنها دست به هر جنایتی می زند

از تمامی فعالان در خواست می شود در مورد این فرد اگر اطلاعاتی دارند به اطلاع عموم برسانند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH