10:15:58 - یکشنبه 3 نوامبر 2019
خائن به ملت ازربایجان; جعفر جمشیدی راد به مرگ طبیعی مرد و به درک واصل شد.
خائن به ملت ازربایجان; جعفر جمشیدی راد به مرگ طبیعی مرد و به درک واصل شد. جعفر جمشیدی راد که به عنوان استاد دانشگاه آزاد تبریز در رشته علوم سیاسی درس میداد و کار جز خیانت به آزربایجان نداشت به درک واصل شد او که زاده شده در مرند بود خود را اهل یزد معرفی […]

خائن به ملت ازربایجان; جعفر جمشیدی راد به مرگ طبیعی مرد و به درک واصل شد.

جعفر جمشیدی راد که به عنوان استاد دانشگاه آزاد تبریز در رشته علوم سیاسی درس میداد و کار جز خیانت به آزربایجان نداشت به درک واصل شد

او که زاده شده در مرند بود خود را اهل یزد معرفی می کرد. تا مجبور نشود به زبان تورکی صحبت کند تا نشان دهد که زبان تورکی را بلد نیست ولی در شبکه سحر رژیم منفور ایران با تسلط کامل به تورکی آزربایجانی بر علیه ملت آزربایجان صحبت می کرد.

او که یک پان فارس تمام عیار بود در ماهنامه طرح نو و هفته نامه میثاق، فعالیت می کرد.

جعفر جمشیدی راد به عنوان مدیر گروه رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد تبریز خطاب به اساتید آن دانشگاه می گفت محیط دانشگاه را با صحبت کردن به زبان تورکی آلوده نکنید

این مانقورد خود فروش و خائن حتی
زنگ موبایل خود را به سرود “ای ایران…” تنظیم کرده بود تا هر وقت در کلاس گوشی تلفنش زنگ زد این سرود خوانده شود.

او دانشجویان را مجبور می کرد تا با خوانده شدن این سرود به صورت ایستاده به آن گوش کنند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH