19:29:45 - دوشنبه 4 نوامبر 2019
بازی تیراختور آذربایجان – استقلال طهران در صدر پرتماشاگرترین بازی فوتبال جهان
بازی تیراختور آذربایجان – استقلال طهران در صدر پرتماشاگرترین بازی فوتبال جهان صفحه رسمی اینستاگرامی ترانسفرمارکت، بازی تیراختور آذربایجان – استقلال طهران را پرتماشاگرترین بازی این هفته در جهان اعلام کرد.

بازی تیراختور آذربایجان – استقلال طهران در صدر پرتماشاگرترین بازی فوتبال جهان

صفحه رسمی اینستاگرامی ترانسفرمارکت، بازی تیراختور آذربایجان – استقلال طهران را پرتماشاگرترین بازی این هفته در جهان اعلام کرد.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH