19:40:09 - دوشنبه 4 نوامبر 2019
سخنرانی دکتر ائلیار ماکویی در شهر دنیزلی درباره تحولات آذربایجان جنوبی
اعضای شورای مرکزی تشکیلات گاموح و در رأس آن، دکتر ائلیار ماکویی معاون ارتباطات رهبری تشکیلات گاموح طی سخنرانی در کنفرانسی در شهر دنیزلی ترکیه با اشاره به افزایش آگاهی ملی در میان ملت تورک آذربایجان جنوبی و حمایت آنها از عملیات چشمه صلح ترکیه با ادای احترام نظامی هواداران در بازی تراختور آذربایجان، بر […]

اعضای شورای مرکزی تشکیلات گاموح و در رأس آن، دکتر ائلیار ماکویی معاون ارتباطات رهبری تشکیلات گاموح طی سخنرانی در کنفرانسی در شهر دنیزلی ترکیه با اشاره به افزایش آگاهی ملی در میان ملت تورک آذربایجان جنوبی و حمایت آنها از عملیات چشمه صلح ترکیه با ادای احترام نظامی هواداران در بازی تراختور آذربایجان، بر گسترش روابط کشورهای تورک و حمایت تورکیه از آذربایجان جنوبی تاکید کرد.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH