خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
19/11/04 19:40
شناسه خبر : 6072

سخنرانی دکتر ائلیار ماکویی در شهر دنیزلی درباره تحولات آذربایجان جنوبی

اعضای شورای مرکزی تشکیلات گاموح و در رأس آن، دکتر ائلیار ماکویی معاون ارتباطات رهبری تشکیلات گاموح طی سخنرانی در کنفرانسی در شهر دنیزلی ترکیه با اشاره به افزایش آگاهی ملی در میان ملت تورک آذربایجان جنوبی و حمایت آنها از عملیات چشمه صلح ترکیه با ادای احترام نظامی هواداران در بازی تراختور آذربایجان، بر […] ...

اعضای شورای مرکزی تشکیلات گاموح و در رأس آن، دکتر ائلیار ماکویی معاون ارتباطات رهبری تشکیلات گاموح طی سخنرانی در کنفرانسی در شهر دنیزلی ترکیه با اشاره به افزایش آگاهی ملی در میان ملت تورک آذربایجان جنوبی و حمایت آنها از عملیات چشمه صلح ترکیه با ادای احترام نظامی هواداران در بازی تراختور آذربایجان، بر گسترش روابط کشورهای تورک و حمایت تورکیه از آذربایجان جنوبی تاکید کرد.