13:16:59 - چهارشنبه 6 نوامبر 2019
منطقه عملیات چشمه صلح 11 بار توسط تروریست ها مورد حمله واقع شد!
منطقه عملیات چشمه صلح 11 بار توسط تروریست ها مورد حمله واقع شد! وزارت دفاع ترکیه: تروریست‌های پ.ک.ک/ی.پ.گ طی 24 ساعت گذشته 11 بار با راکت ضد تانک و خمپاره انداز منطقه عملیات چشمه صلح را مورد حمله قرار دادند. درحالی‌که نیروهای ما تمام مفاد مربوط به ایجاد منطقه امن را رعایت کرده‌اند حملات تروریست‌های […]

منطقه عملیات چشمه صلح 11 بار توسط تروریست ها مورد حمله واقع شد!

وزارت دفاع ترکیه: تروریست‌های پ.ک.ک/ی.پ.گ طی 24 ساعت گذشته 11 بار با راکت ضد تانک و خمپاره انداز منطقه عملیات چشمه صلح را مورد حمله قرار دادند.
درحالی‌که نیروهای ما تمام مفاد مربوط به ایجاد منطقه امن را رعایت کرده‌اند حملات تروریست‌های پ.ک.ک/ی.پ.گ به منطقه عملیاتی چشمه صلح ادامه دارد.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH