14:04:41 - چهارشنبه 6 نوامبر 2019
پیمان عارف فرد خود فروخته ایی که افتخارش نوکری پان- فارسیزم است.
پیمان عارف فرد خود فروخته ایی که افتخارش نوکری پان- فارسیزم است. video_2019-11-06_16-29-01 این شخص خود فروخته به زعم خود ملت تورک آزربایجان را تهدید به قتل عام مجدد کرده. در سال۱۳۲۵ که ارتش محمد رضا با جنایت و قتل عام مردم آزربایجان را اشغال کرد فرمان قتل هزاران نفر را داد حالا این نوکر […]

پیمان عارف فرد خود فروخته ایی که افتخارش نوکری پان- فارسیزم است.
video_2019-11-06_16-29-01
این شخص خود فروخته به زعم خود ملت تورک آزربایجان را تهدید به قتل عام مجدد کرده.

در سال۱۳۲۵ که ارتش محمد رضا با جنایت و قتل عام مردم آزربایجان را اشغال کرد فرمان قتل هزاران نفر را داد

حالا این نوکر مشهور، پیمان عارف تهدید کرده است که جواب ما در مقابل شعار «یا چک اسلواکی یا یوگوسلاوی» طرفداران تراختور قتل عام مجدد خواهد بود.

🔻پان ایرانیست ها دیگر به صورت آشکارا آزربایجان را با قتل و کشتار تهدید میکنند.

ولی باید بدانند که ملت تورک آزربایجان به خواسته های ملی و دموکراتیک خود دست خواهد یافت.

حالا انتخاب با پان- گرایان فارس محور است یا چک اسلواکی و یا یوگوسلاوی.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH