8:31:58 - پنج‌شنبه 7 نوامبر 2019
پرزیدنت اردوغان: همسر البغدادی را هم در سوریه بازداشت کردیم.
پرزیدنت اردوغان: همسر البغدادی را هم در سوریه بازداشت کردیم. ابوبکر البغدادی در یک تونل انتحار کرد. ما همسر او را در سوریه گرفته‌ایم. من برای اولین بار است که بازداشت همسر او را اعلام می‌کنم. ما خواهر و شوهر خواهر او را هم گرفته‌ایم.

پرزیدنت اردوغان: همسر البغدادی را هم در سوریه بازداشت کردیم.

ابوبکر البغدادی در یک تونل انتحار کرد. ما همسر او را در سوریه گرفته‌ایم. من برای اولین بار است که بازداشت همسر او را اعلام می‌کنم. ما خواهر و شوهر خواهر او را هم گرفته‌ایم.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH