8:35:54 - پنج‌شنبه 7 نوامبر 2019
سه مرد مسلح با چاقو مسافران هواپیمایی در فرودگاه شیپخول آمستردام هلند را به گروگان گرفتند.
سه مرد مسلح با چاقو مسافران هواپیمایی در فرودگاه شیپخول آمستردام هلند را به گروگان گرفتند. پلیس ویژه به محل اعزام شده است. هواپیما متعلق به خطوط هوایی Air Europa بوده و 27 مسافر دارد. تمام پروازها در فرودگاه تا اطلاع ثانوی لغو شده است.

سه مرد مسلح با چاقو مسافران هواپیمایی در فرودگاه شیپخول آمستردام هلند را به گروگان گرفتند.

پلیس ویژه به محل اعزام شده است.

هواپیما متعلق به خطوط هوایی Air Europa بوده و 27 مسافر دارد.

تمام پروازها در فرودگاه تا اطلاع ثانوی لغو شده است.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH