8:36:46 - پنجشنبه 7 نوامبر 2019
وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان شمالی به دلیل سفر هیاتی از مقامات خودخوانده قره باغ کوهستانی به روسیه، به سفیر این کشور در باکو یادداشت اعتراض آمیز داد.
وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان شمالی به دلیل سفر هیاتی از مقامات خودخوانده قره باغ کوهستانی به روسیه، به سفیر این کشور در باکو یادداشت اعتراض آمیز داد. در این یادداشت اعتراض آمیز با اشاره به اینکه سفر شماری از مقامات خودخوانده قره باغ کوهستانی به روسیه و دیدارشان با کارشناسان روس اقدامی تحریک آمیز […]

وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان شمالی به دلیل سفر هیاتی از مقامات خودخوانده قره باغ کوهستانی به روسیه، به سفیر این کشور در باکو یادداشت اعتراض آمیز داد.

در این یادداشت اعتراض آمیز با اشاره به اینکه سفر شماری از مقامات خودخوانده قره باغ کوهستانی به روسیه و دیدارشان با کارشناسان روس اقدامی تحریک آمیز است، تاکید شده که این تحول تاثیر منفی بر روند مذاکرات که روسیه خود یکی از کشورهای میانجی این روند است خواهد داشت.

همچنین در این بیانیه با اشاره به این که چنین اقداماتی بر فضای اعتماد میان باکو و مسکو تاثیر منفی خواهد داشت، اعلام شده که این اقدام با توافق امنیتی میان دو کشور سازگار نیست.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH