8:37:23 - پنج‌شنبه 7 نوامبر 2019
کویتی‌ها علیه فساد دست به تظاهرات زدند
کویتی‌ها علیه فساد دست به تظاهرات زدند منابع کویتی از تظاهرات در این کشور علیه فساد خبر دادند و اعلام کردند که معترضان خواهان اصلاحات هستند.

کویتی‌ها علیه فساد دست به تظاهرات زدند

منابع کویتی از تظاهرات در این کشور علیه فساد خبر دادند و اعلام کردند که معترضان خواهان اصلاحات هستند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH