8:40:38 - پنج‌شنبه 7 نوامبر 2019
مرگ خاموش ۳نفر از اعضای یک خانواده در سراب
مرگ خاموش ۳نفر از اعضای یک خانواده در سراب پدر ۵۵ ساله، مادر ۴۵ ساله و دختر ۲۰ ساله، ساکن روستای میرا کوه سفلی از توابع بخش مرکزی شهرستان سراب، جان خود را بر اثر مسمومیت با گاز مونواکسید کربن از دست دادند. علت مسمومیت و خفگی اعضای این خانواده، استفاده از دودکش نامناسب بوده […]

مرگ خاموش ۳نفر از اعضای یک خانواده در سراب

پدر ۵۵ ساله، مادر ۴۵ ساله و دختر ۲۰ ساله، ساکن روستای میرا کوه سفلی از توابع بخش مرکزی شهرستان سراب، جان خود را بر اثر مسمومیت با گاز مونواکسید کربن از دست دادند.

علت مسمومیت و خفگی اعضای این خانواده، استفاده از دودکش نامناسب بوده است.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH