8:42:18 - پنج‌شنبه 7 نوامبر 2019
آمار تکان دهنده از مصرف دخانیات در بین دانشجویان و افزایش ناامیدی و فکر إنتحار در میان آن ها
آمار تکان دهنده از مصرف دخانیات در بین دانشجویان و افزایش ناامیدی و فکر إنتحار در میان آن ها دکتر آمنه صدیقیان، پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با استناد به پژوهش علمی انجام‌شده، اعلام کرد: یک پنجم دانشجویان در کشور دخانیات و یک چهارم مشروبات الکلی مصرف می‌کنند و یک چهارم آن‌ها […]

آمار تکان دهنده از مصرف دخانیات در بین دانشجویان و افزایش ناامیدی و فکر إنتحار در میان آن ها

دکتر آمنه صدیقیان، پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با استناد به پژوهش علمی انجام‌شده، اعلام کرد: یک پنجم دانشجویان در کشور دخانیات و یک چهارم مشروبات الکلی مصرف می‌کنند و یک چهارم آن‌ها نیز به إنتحار فکر می‌کنند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH