8:43:02 - پنج‌شنبه 7 نوامبر 2019
جلوگیری از ارسال چاقوی زنجان از طریق پست
جلوگیری از ارسال چاقوی زنجان از طریق پست چاقوهای زنجان با منع قانونی در ارسال از طریق پست به مقصد نمی‌رسند و این بخش از صنعت تولیدی استان در توزیع محصول تحت تاثیر قرار گرفته است.

جلوگیری از ارسال چاقوی زنجان از طریق پست

چاقوهای زنجان با منع قانونی در ارسال از طریق پست به مقصد نمی‌رسند و این بخش از صنعت تولیدی استان در توزیع محصول تحت تاثیر قرار گرفته است.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH