8:44:59 - پنج‌شنبه 7 نوامبر 2019
انقلابیون استان بصره در جنوب عراق ورودی بندر أم القصر را بستند!
انقلابیون استان بصره در جنوب عراق ورودی بندر أم القصر را بستند! این مهمترین بندر عراق است که کالاهای اساسی از آن وارد می شود.

انقلابیون استان بصره در جنوب عراق ورودی بندر أم القصر را بستند!

این مهمترین بندر عراق است که کالاهای اساسی از آن وارد می شود.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH