8:47:38 - پنج‌شنبه 7 نوامبر 2019
خنثی کردن طرح های کثیف ۸ ساله در سوریه توسط ترکیه
خنثی کردن طرح های کثیف ۸ ساله در سوریه توسط ترکیه رئیس جمهور اردوغان اظهار داشت: ترکیه طرح‌های کثیف ۸ ساله را با انجام عملیات چشمه صلح طی ۸ روز به طور کامل از بین برد.

خنثی کردن طرح های کثیف ۸ ساله در سوریه توسط ترکیه

رئیس جمهور اردوغان اظهار داشت: ترکیه طرح‌های کثیف ۸ ساله را با انجام عملیات چشمه صلح طی ۸ روز به طور کامل از بین برد.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH