5:30:29 - جمعه 8 نوامبر 2019
۴ هزار هوادار کرد زبان شهرستان سویوق‌بولاغ (مهاباد) آذربایجان با پرتاپ آب معدنی، سنگ و چوپ و شعار‌های توهین قومیتی ۹۰ دقیقه به مردم ترک آذربایجان اهانت کردند.
۴ هزار هوادار کرد زبان شهرستان سویوق‌بولاغ (مهاباد) آذربایجان با پرتاپ آب معدنی، سنگ و چوپ و شعار‌های توهین قومیتی ۹۰ دقیقه به مردم ترک آذربایجان اهانت کردند. این بازی در چارچوب لیگ ۳ مابین تیم‌های سرخ‌پوشان آذربایجان و موکریان سویوق‌بولاغ برگزار شده و با نتیجه ۶ بر ۲ به نفع تیم آذربایجان به پایان […]

۴ هزار هوادار کرد زبان شهرستان سویوق‌بولاغ (مهاباد) آذربایجان با پرتاپ آب معدنی، سنگ و چوپ و شعار‌های توهین قومیتی ۹۰ دقیقه به مردم ترک آذربایجان اهانت کردند.

این بازی در چارچوب لیگ ۳ مابین تیم‌های سرخ‌پوشان آذربایجان و موکریان سویوق‌بولاغ برگزار شده و با نتیجه ۶ بر ۲ به نفع تیم آذربایجان به پایان رسید.

🔹 گفتنی است شهرستان سویوق‌بولاغ یکی از شهرهای تاریخی تورک‌ها در غرب آذربایجان می‌باشد که با کوچ بی‌رویه کردزبان‌ها ترکیب جمعیتی در آن به نفع اقلیت مهاجر به هم خورده و نام آن توسط شوونیست‌های فارس به مهاباد تغییر یافته است.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH