5:39:48 - جمعه 8 نوامبر 2019
جزئیات دو زلزله بزرگ
جزئیات دو زلزله بزرگ بزرگی: 5.9 محل وقوع: استان آذربايجان شرقي – حوالی ترك تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1398/08/17 02:17:03 طول جغرافیایی: 47.64 عرض جغرافیایی: 37.76 عمق زمین‌لرزه: 8 کیلومتر نزدیک‌ترین شهرها: 19 کیلومتری ترك میانه 22 کیلومتری سراب 29 کیلومتری تركمنچاي میانه نزدیکترین مراکز استان: 79 کیلومتری اردبيل 123 کیلومتری تبريز […]

جزئیات دو زلزله بزرگ

بزرگی: 5.9
محل وقوع: استان آذربايجان شرقي – حوالی ترك
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1398/08/17 02:17:03
طول جغرافیایی: 47.64
عرض جغرافیایی: 37.76
عمق زمین‌لرزه: 8 کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:
19 کیلومتری ترك میانه
22 کیلومتری سراب
29 کیلومتری تركمنچاي میانه

نزدیکترین مراکز استان:
79 کیلومتری اردبيل
123 کیلومتری تبريز

🔴 زلزله نسبتا بزرگ دیگر:

بزرگی: 4.8
محل وقوع: استان آذربايجان غربي – حوالی گردكشانه
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1398/08/17 02:37:16
طول جغرافیایی: 45.34
عرض جغرافیایی: 36.8
عمق زمین‌لرزه: 10 کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:
5 کیلومتری گردكشانه
18 کیلومتری سولدوز
20 کیلومتری خانا (پيرانشهر)

نزدیکترین مراکز استان:
87 کیلومتری اورميه
165 کیلومتری تبريز

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH