5:40:57 - جمعه 8 نوامبر 2019
متاسفانه این زلزله تاکنون ۵ کشته در روستای ورنکش و ۱۰۰ مصدوم داشته است و احتمال افزایش تعداد جان‌باختگان زمین لرزه میانه در ساعات آینده وجود دارد.
متاسفانه این زلزله تاکنون ۵ کشته در روستای ورنکش و ۱۰۰ مصدوم داشته است و احتمال افزایش تعداد جان‌باختگان زمین لرزه میانه در ساعات آینده وجود دارد.

متاسفانه این زلزله تاکنون ۵ کشته در روستای ورنکش و ۱۰۰ مصدوم داشته است و احتمال افزایش تعداد جان‌باختگان زمین لرزه میانه در ساعات آینده وجود دارد.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH