5:42:17 - جمعه 8 نوامبر 2019
خودداری جان بولتون از شهادت در پرونده تحقیقات استیضاح ترامپ
خودداری جان بولتون از شهادت در پرونده تحقیقات استیضاح ترامپ مشاور امنیت ملی سابق رئیس جمهور آمریکا از حضور در جلسه مجلس نمایندگان برای شهادت در مورد تحقیقات استیضاح دونالد ترامپ خودداری کرد.

خودداری جان بولتون از شهادت در پرونده تحقیقات استیضاح ترامپ

مشاور امنیت ملی سابق رئیس جمهور آمریکا از حضور در جلسه مجلس نمایندگان برای شهادت در مورد تحقیقات استیضاح دونالد ترامپ خودداری کرد.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH