6:00:39 - جمعه 8 نوامبر 2019
ادامه فسادهای سازمان یافته
ادامه فسادهای سازمان یافته 🔹 بازداشت مدیرعال پیشین سازمان کشتی‌رانی ایرانی بابت گرفتن رشوه 🔹باشگاه خبرنگاران جوان، نزدیک به صداوسیما، ادعا کرده مدیرعامل پیشین سازمان کشتی‌رانی، محمد سعیدی، دوشنبه‌شب بابت گرفتن رشوه چهارمیلیون‌دلاری بازداشت شده. 🔹 دیروز هم وب‌سایت خبری پارسینه‌ به‌نقل از یک‌‌ منبع آگاه در «شستا»، هلدینگ اقتصادی سازمان تامین‌اجتماعی و مالک سازمان […]

ادامه فسادهای سازمان یافته

🔹 بازداشت مدیرعال پیشین سازمان کشتی‌رانی ایرانی بابت گرفتن رشوه

🔹باشگاه خبرنگاران جوان، نزدیک به صداوسیما، ادعا کرده مدیرعامل پیشین سازمان کشتی‌رانی، محمد سعیدی، دوشنبه‌شب بابت گرفتن رشوه چهارمیلیون‌دلاری بازداشت شده.

🔹 دیروز هم وب‌سایت خبری پارسینه‌ به‌نقل از یک‌‌ منبع آگاه در «شستا»، هلدینگ اقتصادی سازمان تامین‌اجتماعی و مالک سازمان کشتی‌‌رانی ایران، مدعی‌شده‌‌بود یک مدیرارشد پیشین سازمان کشتی‌‌رانی که او را م.س خوانده‌بود بابت گرفتن رشوه بازداشت و با وثیقه آزاد شده.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH