6:02:07 - جمعه 8 نوامبر 2019
فشار عوامل پان ایرانیستها و اطلاعات بر علیه سعید مینائی فعال آزربایجانی
فشار عوامل پان ایرانیستها و اطلاعات بر علیه سعید مینائی فعال آزربایجانی 🔹«سعید مینائی» فعال آزربایجانی و مدیر کانال تلگرامی «میلی دوشونجه» به دلیل انتشار مقاله ای تحت عنوان پیوند پان ایرانیست با لابی ارمنی در مراغه که در اکثر کانال های تلگرامی آزربایجانی منعکس شده بود، توسط محافل خاص تحت فشار شدید و تعقیب […]

فشار عوامل پان ایرانیستها و اطلاعات بر علیه سعید مینائی فعال آزربایجانی

🔹«سعید مینائی» فعال آزربایجانی و مدیر کانال تلگرامی «میلی دوشونجه» به دلیل انتشار مقاله ای تحت عنوان پیوند پان ایرانیست با لابی ارمنی در مراغه که در اکثر کانال های تلگرامی آزربایجانی منعکس شده بود، توسط محافل خاص تحت فشار شدید و تعقیب قضائی قرار گرفته است

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH