19:44:00 - دوشنبه 11 نوامبر 2019
تورک‌ها امروز رکورد کاشت درخت را در جهان شکستند
تورک‌ها امروز رکورد کاشت درخت را در جهان شکستند دولت تورکیه از مردم این کشور خواسته بود در کمپین کاشت 11 میلیون نهال شرکت کنند. وزارت کشاورزی و مواد غذایی تورکیه متولی این کمپین بود و امروز ساعت 11:11 دقیقه، 11 میلیون نهال به طور هم زمان در 2023 نقطه از 81 استان تورکیه کاشته […]

تورک‌ها امروز رکورد کاشت درخت را در جهان شکستند

دولت تورکیه از مردم این کشور خواسته بود در کمپین کاشت 11 میلیون نهال شرکت کنند. وزارت کشاورزی و مواد غذایی تورکیه متولی این کمپین بود و امروز ساعت 11:11 دقیقه، 11 میلیون نهال به طور هم زمان در 2023 نقطه از 81 استان تورکیه کاشته شد.

🔹 همزمان نیز مردم آذربایجان شمالی نیز به مناسبت روز درختکاری، صدها هزار نهال در شهرهای خود کاشتند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH