10:27:38 - سه‌شنبه 12 نوامبر 2019
پوشش خبری :مراسم یادبود شهدای آذربایجان جنوبی» در «وویس پرس» آذربایجان شمالی
پوشش خبری :مراسم یادبود شهدای آذربایجان جنوبی» در «وویس پرس» آذربایجان شمالی https://voicepress.az/siyaset/42751-vahid-diaspora-fikri-hyata-kecir-cnubi-azrbaycan-tskilati-turkiyd-azrbaycan-bayragini-dalgalandirdi.html

پوشش خبری :مراسم یادبود شهدای آذربایجان جنوبی» در «وویس پرس» آذربایجان شمالی

https://voicepress.az/siyaset/42751-vahid-diaspora-fikri-hyata-kecir-cnubi-azrbaycan-tskilati-turkiyd-azrbaycan-bayragini-dalgalandirdi.html

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH