17:25:32 - چهارشنبه 13 نوامبر 2019
اعتراض ماشین سازی و رسول خطیبی به رأی ناحق کمیته انضباطی
اعتراض ماشین سازی و رسول خطیبی به رأی ناحق کمیته انضباطی بازی تیم های پیروزی و ماشین سازی در دور رفت لیگ برتر با حواشی ناخوشایندی همراه بود. رسول خطیبی در حین بازی برای هواداران پیروزی که علیه اش شعار میدادند دست زد و در پایان بازی نیز از توهین آنها به خانواده اش ناراحت […]

اعتراض ماشین سازی و رسول خطیبی به رأی ناحق کمیته انضباطی

بازی تیم های پیروزی و ماشین سازی در دور رفت لیگ برتر با حواشی ناخوشایندی همراه بود.

رسول خطیبی در حین بازی برای هواداران پیروزی که علیه اش شعار میدادند دست زد و در پایان بازی نیز از توهین آنها به خانواده اش ناراحت بود.

با این حال در رأی صادره از سوی کمیته انضباطی با محرومیت تعلیقی یک جلسه ای رسول خطیبی و ۱۰ میلیون تومان و جریمه ۳۰ میلیون تومانی پیروزی همراه بود!

در این رابطه، این باشگاه نامه اعتراضى را به فدراسیون و برای مهدی تاج فرستاده است.

باشگاه پیروزی نسبت به کار بردن غیراخلاقی ترین شعارها توسط هوادارانش فقط سی میلیون تومان جریمه شده ولی دست زدن رسول خطیبی ده میلیون تومان و یک جلسه محرومیت تعلیقی داشته است.

در یک نگاه می توان متوجه شد که هیچ تناسبی بین واقعیت موضوع و رای صادره دیده نمی شود.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH