17:28:44 - چهارشنبه 13 نوامبر 2019
پنج بوکسور آذربایجان‌شرقی به مسابقات قهرمانی اعزام می‌شوند.
پنج بوکسور آذربایجان‌شرقی به مسابقات قهرمانی اعزام می‌شوند. مسابقات بوکس قهرمانی بزرگسالان ایران مسابقات بوکس قهرمانی بزرگسالان کشور از ۲۳ تا ۲۹ آبان ماه در شهر اورمیه برگزار خواهد شد. تیم بوکس بزرگسالان استان آذربایجان‌ شرقی برای شرکت در مسابقات بوکس قهرمانی بزرگسالان کشور به اورمیه اعزام می‌شود.

پنج بوکسور آذربایجان‌شرقی به مسابقات قهرمانی اعزام می‌شوند.

مسابقات بوکس قهرمانی بزرگسالان ایران

مسابقات بوکس قهرمانی بزرگسالان کشور از ۲۳ تا ۲۹ آبان ماه در شهر اورمیه برگزار خواهد شد.

تیم بوکس بزرگسالان استان آذربایجان‌ شرقی برای شرکت در مسابقات بوکس قهرمانی بزرگسالان کشور به اورمیه اعزام می‌شود.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH