17:20:26 - پنج‌شنبه 14 نوامبر 2019
جمهوری آذربایجان شمالی مانور نظامی گسترده انجام می‌دهد.
جمهوری آذربایجان شمالی مانور نظامی گسترده انجام می‌دهد. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان شمالی روز سه‌شنبه از آغاز مانور نظامی گسترده ارتش این کشور خبر داد. مانور نظامی ارتش جمهوری آذربایجان شمالی در سه مرحله برگزار خواهد شد و هدف عمده آن تکمیل فعالیت ستادهای نظامی، فعالیت هماهنگ شده نیروهای مختلف از جمله هوایی، دریایی و […]

جمهوری آذربایجان شمالی مانور نظامی گسترده انجام می‌دهد.

وزارت دفاع جمهوری آذربایجان شمالی روز سه‌شنبه از آغاز مانور نظامی گسترده ارتش این کشور خبر داد.

مانور نظامی ارتش جمهوری آذربایجان شمالی در سه مرحله برگزار خواهد شد و هدف عمده آن تکمیل فعالیت ستادهای نظامی، فعالیت هماهنگ شده نیروهای مختلف از جمله هوایی، دریایی و زمینی، واحدهای موشکی و توپخانه ای در عملیات تهاجمی با پیشگیری از تحریکات دشمن فرضی می باشد.

در جریان این مانور، مدیریت پایدار، سریع و پنهان نیروهای نظامی، بهبود فعالیت میدانی ستادها، ارسال سریع فرامین تاکتیکی و عملیاتی از طریق کنفرانس ویدیویی و مخابرات فیبر نوری تمرین می شود.

به محل برگزاری و مدت ادامه این مانور ارتش جمهوری آذربایجان شمالی اشاره ای نشده است.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH