17:24:54 - پنج‌شنبه 14 نوامبر 2019
یوسف کرمی قهرمان جهان و المپیک در رشته تکواندو اهل میانه آذربایجان جنوبی، مدال المپیک خود را به زلزله‌زدگان آذربایجان بخشید.
یوسف کرمی قهرمان جهان و المپیک در رشته تکواندو اهل میانه آذربایجان جنوبی، مدال المپیک خود را به زلزله‌زدگان آذربایجان بخشید.

یوسف کرمی قهرمان جهان و المپیک در رشته تکواندو اهل میانه آذربایجان جنوبی، مدال المپیک خود را به زلزله‌زدگان آذربایجان بخشید.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH