17:30:43 - پنج‌شنبه 14 نوامبر 2019
یکی از متهمان اعدام‌های تابستان ۶۷ در سوئد به دادگاه رفت.
یکی از متهمان اعدام‌های تابستان ۶۷ در سوئد به دادگاه رفت. یکی از متهمان اعدام‌های گسترده سال ۱۳۶۷ که نام او «حمید نوری» گزارش شده، به دادگاهی در استوکهلم سوئد فرا خوانده شده و در دادگاه حضور یافت. اولین جلسه دادگاه حمید نوری روز چهارشنبه ۲۲ آبان (۱۳ نوامبر ۲۰۱۹) در استوکهلم برگزار شد و […]

یکی از متهمان اعدام‌های تابستان ۶۷ در سوئد به دادگاه رفت.

یکی از متهمان اعدام‌های گسترده سال ۱۳۶۷ که نام او «حمید نوری» گزارش شده، به دادگاهی در استوکهلم سوئد فرا خوانده شده و در دادگاه حضور یافت.

اولین جلسه دادگاه حمید نوری روز چهارشنبه ۲۲ آبان (۱۳ نوامبر ۲۰۱۹) در استوکهلم برگزار شد و اتهام‌های متعددی به متهم تفهیم شد.

اصطلاح اعدام‌های ۶۷ به مجموعه وسیعی از اعدام‌های صورت گرفته در سال ۱۳۶۷ است که به دستور خمینی، رهبر پیشین ایران انجام شد و براساس آمارهای غیررسمی در مدت کوتاهی هزاران نفر اعدام شدند.

احمد منتظری، فرزند ارشد آیت‌الله حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت خمینی، در سال ۲۰۱۸ یک فایل صوتی منتشر کرد، که نشان می‌دهد، ابراهیم رئیسی، حسینعلی نیری، مصطفی پورمحمدی و مرتضی اشرافی برای کسب تکلیف درباره این اعدام به نزد آیت‌الله منتظری رفته‌اند ولی او ضمن مخالفت گفته که تاریخ از آن ها جنایتکار جنگی یاد خواهد کرد.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH